1/1
Elephant (Loxodonta africana) mudbathing, Etosha national park, Namibia, May 2013

 • elephant
 • African
 • Africa
 • Loxodonta
 • africana
 • mammal
 • nature
 • wildlife
 • big five
 • Etosha
 • national
 • park
 • Namibia
 • mud
 • bath
 • mudbath

Elephant (Loxodonta africana) mudbathing, Etosha national park, Namibia, May 2013

AMHE452 African elephant mudbathing.jpg
Copyright Ann & Steve Toon 2013